Kontrakter og aftaler

Se nogle af de aftaler og modelkontrakter, der findes på området

Modelkontrakt

Der eksisterer ikke en bindende modelaftale for oversættelses­kontrakter, men Dansk Oversætterforbund har i 2020 udarbejdet en modelkontrakt, som alle er velkomne til at bruge.

Se DOF’s modelkontrakt 2020 (pdf)
Se DOF’s modelkontrakt 2020 (Word)

I en årrække havde Forlæggerforeningen, i dag Danske Forlag, og Dansk Oversætter­forbund en aftale om en slags standard­kontrakt, men den aftale opsagde forlagene i begyndelsen af 1990’erne som led i liberaliseringen af det danske bogmarked. Der er dog stadig en del forlag, der benytter en variant af den.

Vær opmærksom på, at den gamle standardkontrakt ikke indeholder bestemmelser om digitale udgivelser, og at de takster, den nævner i en fodnote, ikke længere er gældende.

Se gammel standardkontrakt (pdf)

Aftaler om digitalisering af ældre titler

Hvad angår nye digitale udgaver af ældre oversatte titler (det såkaldte bagkatalog), har Dansk Oversætter­forbund i 2015 indgået en aftale med Lindhardt & Ringhof om en vejledende model­kontrakt baseret på royalties. Aftalen gælder titler, hvortil oversæt­teren ikke allerede har afgivet de digitale rettigheder.

Se vejledende modelkontrakt (royalty) – L&R (pdf)

En tilsvarende vejledende aftale er indgået med Gyldendal og Rosinante&Co. Gyldendal omfatter tillige forlagene Thaning & Appel og Borgen. Rosinante&Co. omfatter forlagene Cicero, Forum, Fremad, Høst & Søn, Pretty Ink, Rosinante og Samlerens Forlag.

Se vejledende modelkontrakt (royalty) – Gyldendal (pdf)

I oktober 2023 indgik Dansk Oversætterforbund og Gyldendal en ny vejledende tillægsaftale for overdragelse af digitale rettigheder. Den gælder i de tilfælde, hvor Gyldendal ikke allerede har udgivet titlen digitalt, og hvor oversætteren ikke allerede har overdraget de digitale rettigheder til et andet forlag. Aftalen gælder især aftaler indgået efter 1980-kontrakten. Til aftalen er knyttet et bilag, hvor man kan se, hvilke forlag Gyldendal har opkøbt og er fusioneret med per okt. 23., og som derfor er en del af aftalen.

Se vejledende aftale om overdragelse af digitale rettigheder – Gyldendal (pdf)