Kontrakter og aftaler

Se nogle af de aftaler og modelkontrakter, der findes på området

Der eksisterer ikke en bindende modelaftale for oversættelseskontrakter. I en årrække havde Forlæggerforeningen, i dag Danske Forlag, og Dansk Oversætterforbund en aftale om en slags standardkontrakt, men den aftale opsagde forlagene i begyndelsen af 1990'erne som led i liberaliseringen af det danske bogmarked. Der er dog stadig en del forlag, der benytter den, og den kan være rigtig god at tage udgangspunkt i eller benytte som model. Vær opmærksom på, at den ikke indeholder bestemmelser om digitale udgivelser, og at de takster, den nævner i en fodnote, ikke længere er gældende.

Se gammel standardkontrakt (pdf)

Hvad angår nye digitale udgaver af ældre oversatte titler (det såkaldte bagkatalog), har Dansk Oversætterforbund i 2015 indgået en aftale med Lindhardt & Ringhof om en vejledende modelkontrakt baseret på royalties. Aftalen gælder titler, hvortil oversætteren ikke allerede har afgivet de digitale rettigheder.

Se vejledende modelkontrakt (royalty) - L&R (pdf)

En tilsvarende vejledende aftale er indgået med Gyldendal og Rosinante&Co. Gyldendal omfatter tillige forlagene Thaning & Appel og Borgen. Rosinante & Co omfatter forlagene Cicero, Forum, Fremad, Høst & Søn, Pretty Ink, Rosinante og Samlerens Forlag.

Se vejledende modelkontrakt (royalty) - Gyldendal (pdf)