Kontrakter og aftaler

Se nogle af de aftaler og modelkontrakter, der findes på området

Der eksisterer ikke en bindende modelaftale for oversættelses­kontrakter, men Dansk Oversætterforbund har i 2020 udarbejdet en modelkontrakt, som alle er velkomne til at bruge.

Se DOF’s modelkontrakt 2020 (pdf)
Se DOF’s modelkontrakt 2020 (Word)

I en årrække havde Forlæggerforeningen, i dag Danske Forlag, og Dansk Oversætter­forbund en aftale om en slags standard­kontrakt, men den aftale opsagde forlagene i begyndelsen af 1990'erne som led i liberaliseringen af det danske bogmarked. Der er dog stadig en del forlag, der benytter en variant af den.

Vær opmærksom på, at den gamle standardkontrakt ikke indeholder bestemmelser om digitale udgivelser, og at de takster, den nævner i en fodnote, ikke længere er gældende.

Se gammel standardkontrakt (pdf)

Hvad angår nye digitale udgaver af ældre oversatte titler (det såkaldte bagkatalog), har Dansk Oversætter­forbund i 2015 indgået en aftale med Lindhardt & Ringhof om en vejledende model­kontrakt baseret på royalties. Aftalen gælder titler, hvortil oversæt­teren ikke allerede har afgivet de digitale rettigheder.

Se vejledende modelkontrakt (royalty) - L&R (pdf)

En tilsvarende vejledende aftale er indgået med Gyldendal og Rosinante&Co. Gyldendal omfatter tillige forlagene Thaning & Appel og Borgen. Rosinante&Co. omfatter forlagene Cicero, Forum, Fremad, Høst & Søn, Pretty Ink, Rosinante og Samlerens Forlag.

Se vejledende modelkontrakt (royalty) - Gyldendal (pdf)